KHÁCH SẠN PENINSULA THƯỢNG HẢI

Shanghai, China

Diện tích đất                         13,898 m²

Tổng diện tích xây dựng       92,520 m²

TAIPING LAKE RESORT & HUANGSHAN HIDDEN TIGER GOLF CLUB

Hoàng Sơn, Trung Quốc

Diện tích đất                         230 ha

Tổng diện tích xây dựng       600,000 m²

CAMBRIDGE RESIDENCES

Gold Coast, Úc

Diện tích đất                         19,500 m²

Tổng diện tích xây dựng       37,227 m²