"Biến đổi không gian. Thiết lập chuẩn mực mới. Đó là cách để bứt phá."

WILSON LUO

Tổng Giám Đốc
SPG INDUSTRIAL

Với Wilson, phát triển bất động sản khu công nghiệp đã trở thành nghệ thuật. Wilson còn đóng vai trò then chốt là cầu nối giữa Chính quyền thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông với nhà đầu tư nội địa và quốc tế. Với hơn 30 năm kinh nghiệm, Wilson đã phát triển thành công hơn 7.000 ha khu công nghiệp và các công trình cơ sở hạ tầng chiến lược cho thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, tiêu biểu là China – Singapore Intelligence City – Thành phố thông minh Trung Quốc – Singapore tại Quảng Đông.