"Những con số sẽ chẳng là gì nếu chúng không tạo ra sự khác biệt nào cho đời sống con người."

ERIC CHAN

Tổng Giám Đốc SPG Land

Eric có thể nhận ra cơ sở lập luận đằng sau các con số, nơi mỗi con số đều cho thấy cả một bức tranh. Là một nhà quản lý tài chính dạn dày kinh nghiệm, ông phụ trách mảng kế toán tài chính, từ lập ngân sách, báo cáo, dự báo, cho đến thẩm định, quản lý rủi ro và thuế. Eric là nhà quản lý tài chính tin cậy của SPG.

Eric sở hữu thành tích ấn tượng và nổi bật trong cương vị giám đốc tài chính tại Tập đoàn Masan và Novaland. Với hơn 15 năm kinh nghiệm quốc tế làm việc tại PwC (Thượng Hải) và Ernst & Young (Kuala Lumpur), ông tạo nên nền tảng vững chắc cho doanh nghiệp trong lĩnh vực kế toán, hoạch định chiến lược tài chính, quản lý dòng tiền và tham gia các giao dịch thị trường vốn cho các công ty