KHÁCH SẠN PENINSULA THƯỢNG HẢI

Shanghai, China

Land Area                         13,898 m²

Total GFA                          92,520 m²

TAIPING LAKE RESORT & HUANGSHAN HIDDEN TIGER GOLF CLUB

Hoàng Sơn, Trung Quốc

Land Area                         230 ha

Total GFA                          600,000 m²

CAMBRIDGE RESIDENCES

Gold Coast, Úc

Land Area                         19,500 m²

Total GFA                          37,227 m²

BROOKE RESIDENCES

Gold Coast, Úc