"Kiến thức sẽ không hoàn hảo nếu không có sự cẩn trọng trong áp dụng và thực thi."

TRẦN THỊ KIM HOÀNG

Giám Đốc Khối Pháp Lý

Với kiến thức xuất sắc về pháp lý trong lĩnh vực bất động sản, Hoang Tran am tường tất cả mọi vấn đề phức tạp cũng như các quy định cần tuân thủ trong ngành. Kinh nghiệm của bà gắn với các thương vụ mua bán và sáp nhập, đầu tư nước ngoài và quản trị doanh nghiệp. Với thành tích được ghi nhận tại VinaCapital, Kelvin Chia Legal Partnership và Tilleke & Gibbins Việt Nam, bà đã dẫn dắt đội ngũ pháp lý thực hiện thành công các thương vụ đầu tư của VinaCapital vào Phở 24, Halico, Hà Nội Sofitel Metropole, Time Square, Đại Phước Lotus và Mỹ Gia.

Bà có bằng Cử nhân Nghệ thuật của Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, chuyên ngành Luật quốc tế. Bà cũng có chứng chỉ Luật sư chuyên nghiệp (2009).